Iskreno se zahvaljujem:

- Petru Tavernaru, Robertu Buschku, Irmgard Anderl-Krajter, Zoranu Mitevu, Klemnu
Golnerju in Erlandu Freudenthalerju za požrtvovalno in ustvarjalno delo
- Tanji Mršnjak za pobudo in pomoč pri izpeljavi tečaja OFF Junior
- Vesni Popović za nepogrešljivo pomoč pri številnih malenkostih
- oblikovalki Eviti Lukež za čudovite prospekte, letake, plakate in majice
- Michaelu Tavernaru za neumorno in zanesljivo ustvarjanje spletne strani
-Občini Izola in Jožetu Černeliču za vsakoletno podporo in pomoč
- Nevenki Gregorčič za zavzetost in pomoč pri izpeljavi koncertov
- Italijanski samoupravni narodni skupnosti in Orlandu Brunu za prijetno
sodelovanje in za uporabo čudovitih prostorov Manziolijeve palače
- Italijanski osnovni šoli Dante Alighieri za
možnost uporabe šolskih prostorov
- Obalnemu komornemu orkestru in dirigentu Aleksandru
Spasiću za zavzeto in požrtvovalno sodelovanje
- Nenadu Firštu za skladbo »Play OFF«
- Erlandu Freudenthalerju za skladbo »Inverzne variacije«
- Nataši Benčič za vrhunsko povezovanje osrednjega koncerta
- Radiu Koper- Lei Hedžet, Kseniji Kos in Luisi Antoni za
profesionalno spremljanje poteka festivala in koncertov
- Televiziji Koper in Katerini Kljun za lep prispevek
- Srednji gostinski in turistični šoli Izola in Branku
Miklobušcu za izvrstno nastanitev in prehrano
- Turistični agenciji Bele skale in Ani Korošec za vsakoletno
prijetno in zanesljivo sodelovanje
- Gostilni Sidro za gostoljubnost in prijetne večere
- firmi Lorée iz Pariza za zvestobo
- firmi Frank&Meyer za izjemno razstavo inštrumentov in pripomočkov
- Ministrstvu za kulturo za podporo
- firmi Citroën za vsakoletno pomoč
- zvestemu in novemu občinstvu za zanimanje in obisk naših prireditev,Magdi za Muffine
- mnogim drugim, ki so na tak ali drugačen način pripomogli k temu, da je OFF postal takšen kot je

Predvsem pa seveda vsem OFF-ovcem za enkratno vzdušje!

Maja