PRAVILA


Tekmovanja se lahko udeležijo glasbeniki ne glede na spol in nacionalnost. Namen je spodbujanje in
napredek mladih inštrumentalistov, njihova promocija in medsebojna izmenjava izkušenj.
Tekmovanje bo potekalo od 8. do 10. aprila 2011, v prostorih Glasbene šole Krško.
Tekmovalcem bo na voljo tudi prostor za ogrevanje in vajo s korepetitorjem.

Udeleženci bodo razdeljeni v sedem kategorij:

OBOA IN FAGOT

I. kategorija - starost do 13 let (rojeni 1998 in mlajši)
II. kategorija - starost do 16 let (rojeni 1995 in mlajši)
III. kategorija - starost do 19 let (rojeni 1992 in mlajši)
IV. kategorija - starost do 24 let (rojeni 1987 in mlajši)

KOMORNE SKUPINE

Kategorije so opredeljene le na starost posameznega člana, ne na zasedbo komorne skupine.
Različne komorne zasedbe torej tekmujejo v istih kategorijah.

Možne so sledeče zasedbe:
trio: oboa, fagot + 1 ( kateri koli instrument) , 2 oboi+ angleški rog,
kvartet fagotov
pihalni kvintet: flavta, oboa, klarinet, fagot, rog

A. kategorija - starost posameznega člana do 15 let
B. kategorija - starost posameznega člana do 20 let
C. kategorija - starost posameznega člana do 30 let

Tekmovanje je javno. Program se lahko izvaja po notah, ki pa morajo biti natisnjene.
Tekmovalcem bo na voljo tudi uradni korepetitor.
V kolikor se tekmovalec zanj odloči, mora to jasno označiti na prijavnici in najmanj 20 dni
pred tekmovanjem organizatorju poslati klavirske parte skladb (razen predpisanih skladb).
Organizator bo objavil urnik vaj s korepetitorjem pred tekmovanjem.

KOTIZACIJE

kategorije I. do III. – 60 €
kategorija IV. – 70 €
komorne skupine – 35 € na osebo

Kotizacijo nakažite na račun GLASBENE ŠOLE KRŠKO:
0125 4603 0710 825 pri UJP Krško.
Brez vplačila kotizacije prijava na tekmovanje ni
veljavna.V primeru odpovedi do 25. 3. 2011 organizator
vrne kotizacijo, vendar ima pravico do 20 € za povrnitev administrativnih stroškov.

STROKOVNA KOMISIJA

bo ocenila vse kandidate, s točkami od 1–100. Rezultat posameznega tekmovalca je povprečje ocen
posameznih članov žirije. Rezultati bodo objavljeni po koncu tekmovanja vsake
kategorije. V IV. kategoriji bo žirija izbrala tekmovalce, ki se bodo pomerili v drugi etapi.
Odločitve žirije so dokončne in neizpodbitne. Po koncu tekmovanja je žirija tekmovalcem
na voljo za pogovor. Nagrade bodo podeljene glede na število doseženih točk.
Vsi tekmovalci prejmejo priznanje za sodelovanje.